Privacybeleid

1. verantwoordelijke instantie / functionaris voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Corthogreen bv
Ijsselweg 45
NL – 7061 XV Terborg

Postfach:

Postbus 126
NL – 7060 AC Terborg

Tel. +31 (0)315 345 113
Fax. +31 (0)315 345 140

E-Mail: info@corthogreen.com
Internet: www.corthogreen.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Functionaris voor gegevensbescherming vereist door de wet:

Volgens § 38 BDSG-nieuw zijn we niet verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen, omdat we niet het vereiste aantal werknemers in dienst hebben die met persoonlijke gegevens werken.

2. Privacy in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid hieronder.

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden door ons op één manier verzameld doordat jij ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer je de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het opvragen van de pagina). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos werkt. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

Je hebt altijd het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van je opgeslagen persoonlijke gegevens. Je hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor verdere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde regelgevende autoriteit.

Analytics Tools en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van je surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet naar jou te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie vindt u in dit privacybeleid onder punt 4.

Je kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in dit privacybeleid informeren over de mogelijkheden van bezwaar.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Bij het gebruik van deze website worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opzegging van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een gewone e-mail met dit verzoek is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd vóór de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming kan de betrokken persoon een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor zaken met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch te laten overdragen aan uzelf of aan een derde in een standaard, machineleesbaar formaat. Als u de rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij verlangt, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-encryptie

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen in de adresregel van uw browser als deze verandert van "http://" in "https://" en het slotpictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Zoals wettelijk is toegestaan, hebt u het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor deze zijn verwerkt. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in ons impressum als u verdere vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Opmerkingen tegen promotionele e-mails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke kennisgeving van websites voor het verzenden van promotie- en informatiemateriaal waarom niet uitdrukkelijk is gevraagd. De beheerder van de website behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen als ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies en Borlabs cookiebeheer

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Deze kleine tekstbestanden worden door uw browser opgeslagen en zijn onschadelijk.

Wij gebruiken de Borlabs Cookie management tool, waarmee u uw cookievoorkeuren individueel kunt instellen. U kunt uw voorkeuren in de Borlabs Cookie tool instellen met betrekking tot welke soorten cookies u toestaat:

 • Essentiële cookies: Noodzakelijk voor de basisfunctionaliteit van de website en opgeslagen volgens Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.
 • Statistische cookies: Helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.
 • Marketingcookies: Worden gebruikt om relevante reclame- en marketingcampagnes aan bezoekers te leveren. Deze cookies volgen bezoekers op verschillende websites.
 • Cookies voor externe media: Staan de weergave toe van inhoud geleverd door externe providers zoals YouTube of Google Maps.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en dat cookies alleen per geval worden toegestaan, dat de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wordt uitgesloten en dat de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken. Houd er rekening mee dat als u geen cookies voor externe media accepteert, inhoud van derden mogelijk niet correct wordt weergegeven.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze gegevens omvatten:

 • Type browser en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijd van de serveraanvraag
 • IP-adres (IP-adressen zijn volledig geanonimiseerd)

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen en worden na 7 dagen verwijderd. De basis voor gegevensverwerking is art. 6 para. 1 lit. f GDPR, die de verwerking van gegevens toestaat om een contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

Contactformulier

Wanneer u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt ingevuld, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft onaangetast door de herroeping.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, blijven onaangetast.

Nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de levering van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van gegevens die zijn ingevoerd in het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). U kunt de toestemming die u hebt gegeven voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld via de "unsubscribe"-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds voltooide gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die voor het verkrijgen van de nieuwsbrief bij ons zijn gedeponeerd, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd nadat de nieuwsbrief is geannuleerd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

5. Plugins en tools - Borlabs Content Blocker

Social Media Plugins

Wij integreren plugins van sociale netwerken zoals Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok en andere op onze website. Met deze plugins kun je communiceren met deze netwerken en onze inhoud daar delen.

Om je gegevens en privacy te beschermen, gebruiken we de Borlabs Content Blocker om de automatische verzending van gegevens naar de beheerders van sociale netwerken te voorkomen. Daarom worden de plug-ins voor sociale media in eerste instantie geblokkeerd en zijn ze pas actief wanneer je hier expliciet toestemming voor geeft.

Als u toestemming geeft in de Borlabs Cookie-tool, worden de plugins voor sociale media geactiveerd en kunnen ze informatie zoals uw IP-adres of uw interacties met de plugin doorgeven aan de respectieve sociale netwerken.

Merk op dat we geen controle hebben over de omvang van de gegevens die de beheerders van de sociale netwerken verzamelen zodra de plugins zijn geactiveerd. Meer informatie over gegevensverwerking door de sociale netwerken is te vinden in het privacybeleid van de betreffende aanbieders.

WordPress-plugins

Op onze website gebruiken we verschillende WordPress-plugins om extra functies en services aan te bieden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Contactformulier plugins voor verbeterde communicatie.
 • SEO optimalisatie plugins om onze online zichtbaarheid te verbeteren.
 • Beveiligingsplugins om onze website en uw gegevens te beschermen.
 • Hulpmiddelen voor het maken van afspraken.

Net als bij onze social media plugins gebruiken we ook voor deze WordPress plugins de Borlabs Content Blocker. Dit betekent dat bepaalde functies van de plugins alleen worden geactiveerd als je daar toestemming voor geeft. Op deze manier voorkomen we dat gegevens zonder jouw medeweten of toestemming aan derden worden doorgegeven.

Door uw toestemming te geven in de Borlabs Cookie-instellingen, kunnen deze plugins worden geactiveerd, waarbij mogelijk gegevens worden vastgelegd zoals uw IP-adres of uw interacties met de plugins.

We benadrukken dat we geen controle hebben over de mate van gegevensverwerking die kan plaatsvinden door het activeren van de plugins. We raden je aan het privacybeleid van deze providers te lezen voor gedetailleerde informatie.

Cookie-informatie